Actuele thema’s

Actuele thema's tijdens Rotterdam Processing Week

De Nederlandse industrie staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord staan duidelijke eisen m.b.t. de uitstoot van CO2 en andere stoffen. De procesindustrie is een grootverbruiker van gas, water, stoom en elektriciteit. De druk om productieprocessen efficiënter en energiezuiniger in te richten wordt steeds groter. Veel assets in Nederland zijn echter verouderd en innovatieve oplossingen voor verduurzaming zijn duur of nog in ontwikkeling. Daarnaast hebben gebruikers hun handen al vol aan het beheersen van de kwaliteit, continuïteit van de productie en grondstof-efficiëntie. Investeringen enkel op het gebied van energiebesparing zijn zeldzaam.

De behoefte aan kennis en expertise is nog nooit zo groot geweest om gezamenlijk als industrie stappen te maken in de Verduurzaming van de industrie en hiermee de algehele impact op de omgeving te verbeteren. Maar hoe maken we productieprocessen efficiënter en energiezuiniger? Welke procestechnologie zijn `quick wins` en liggen reeds voor handen om de eerste stappen te zetten voor duurzaam produceren én hiermee ook productiekosten te verlagen? Hoe kan digitalisering van assets hierbij een bijdrage leveren, zelfs als assets verouderd zijn? Waarmee kunnen we bestaande assets ‘slimmer’ en maken? En welke initiatieven zijn reeds in ontwikkeling bij de grootste industriële uitstoters om een indruk te krijgen wat we als procesindustrie morgen kunnen verwachten?

De verduurzaming van de industrie

Proces- en energie efficiëntie

Innovatie in energiemanagement
Reductie van de energievraag en efficiënter inrichten van productieprocessen om ook in de toekomst te voldoen aan de kwaliteit van de verwachte productiestijging in combinatie met een verlaging van de CO2-uitstoot.

Circulair produceren

Innovatie in grondstoffenmanagement
Circulair produceren door het verminderen van afval, inzet van niet-fossiele grondstoffen en het zuiveren en hergebruiken van water & andere grondstoffen. Innovaties op het gebied van technologie en ontwikkelingen betreffende samenwerking en ketenaanpak.

Digitalisering

Innovatie in producten & diensten
Meer datagedreven processen voor inzicht en monitoring van de effecten van (duurzame) processen en acties ondernemen over vervolghandelingen, bijsturing of noodzakelijk onderhoud voor de optimalisatie van processen.

Werken aan een klimaat neutrale, circulaire en digitale asset

Een week vol met de nieuwste procestechnologie, kennis, expertise & netwerkmomenten met exposanten en stakeholders.